En logeaften

 

En aften i logen

 

 

Der holdes møde i loge nr. 119, Erik Glipping hver onsdag - fra september til maj måned.

 

I logesalen

Logeaftenen starter almindeligvis med møde i logesalen kl. 19.30. Mange brødre møder dog op langt tidligere for at hilse på og hyggesnakke med hinanden. Det er ofte her, at venskaberne bygges op.

 

Mødet i logesalen er præget af ro og værdighed, og er meget højtideligt. Mødet har en særlig dagsorden, der har et etisk indhold af forskellig art, og den følges i alle landets loger. Et logemøde kan forme sig meget forskelligt, og der kan her bl.a. nævnes, at der:

Synges

Aflægges beretninger fra forskellige udvalg

Holdes indlæg - af ordensbrødre og/eller udefra kommende personer

Udføres gradearbejde

Modtages besøg fra andre loger

 

En Odd Fellow er altid velkommen til at deltage i andre logers møder.

 

I selskabslokalerne

Under det selskabelige samvær er tonen mere fri, men dog højtidelig. Stemningen er både glad og afslappet. Der hygges, spises, synges, og der holdes taler ved festlige lejligheder.

 

Broderloge nr. 119 Erik Glippings Devise

Mel.: ”Det haver så nyligen regnet”

Erik Glipping dit kongenavn vi ære

ved at værne om folket og vort land.

Venskabskæden mod målet frem os bære,

kærlighed vil vi vise ren og sand.

Lad os virke til gavn

leve op til vort navn,

Erik Glipping du ta´r os i din favn!

 

Denne del af en logeaften er ligeså vigtig som mødet i logesalen. Det er her, man lærer hinanden bedre at kende. Det er med til at skabe grobund for en trivsel og et fællesskab, der er meget vigtig for det fremtidige arbejde.