VSF september 2008

Viborg Stifts Folkeblad september 2008

 

 

Viborg får endnu en loge

Der er så mange medlemmer i logen Sct. Kjeld, at der til foråret dannes en ny loge.

 

 

Af Knud Mogensen

 

Odd-Fellow loge nr. 39, Sct. Kjeld, der har til huse i ejendommen Sct. Mathias Gade 16, kan glæde sig over et stort og stigende medlemstal. Aktuelt er der 117 medlemmer, og flere er på vej til at blive indviet, som det hedder.

 

Derfor dannes der nu yderligere en Odd-Fellow loge i Viborg, bekræfter overmester i Sct. Kjeld Lars Gylling.

 

Efter planerne skal den nye loge, som får navnet Erik Glipping og bliver nr. 118, officielt begynde sit arbejde - institutioneres -

den 18. april 2009. Det vil ske under højtidelige former og med deltagelse af storlogens embedsmænd.

 

For at danne en ny loge skal der være mindst 30 medlemmer, og en del af dem skal have erfaring som embedsmænd fra tidligere. De enkelte medlemmer bestemmer helt selv, om de vil blive i deres nuværende loge eller søge over i den nye.

 

Erfaringerne siger, at selv om der nok i første omgang bliver færre i hver af de to loger, skærpes interessen for at få flere med efterhånden, så det samlede resultat bliver fremgang for begge.

 

Eget liv

Et udvalg har i et års tid arbejdet med planerne om at etablere logen Erik Glipping, der vil få helt sit eget liv i forhold til Sct. Kjeld - herunder også sine egne embedsmænd og personer til praktiske gøremål.

 

Det er tanken, at den nye loges mødeaften bliver onsdag. Sct. Kjeld har mødeaften hver tirsdag, og bygningen har også aktivitet hver anden torsdag aften, når søsterlogen til Sct. Kjeld - en loge med udelukkende kvinder - holder møde.