Odd Fellow Foreningen Erik Glipping

Historien forud for logens instituering den 25. april 2009.

 

Odd Fellow Foreningen Erik Glipping.

 

En kreds af brødre i broderloge nr. 39, Sct. Kjeld har igennem en del år ønsket at danne en ny broderloge i Viborg. Ønsket udsprang af, at der længe har været over hundrede medlemmer i Sct. Kjeld, og at man som Odd Fellow skal være med til at udbrede Ordenens lære. Erfaringen viser, at hvis der dannes en ny broderloge, så vil moderlogen og den nye loge tilsammen få et større antal medlemmer.

 

Første forsøg på at danne en ny loge gik i stå, men omkring 2003 blev der gjort et nyt forsøg med br. Henning Hedeland som primus motor. Der blev holdt en del møder med deltagelse af brødre, som var interesseret i at støtte dannelsen af en ny loge.

 

Arbejdet mundede ud i, at man samlede tyve brødre fra Sct. Kjeld, som blev enige om at ansøge Stor Logen om at få institueret en Odd Fellow forening.

 

Odd Fellow foreningen tog navnet "Erik Glipping" efter den navnkundige kong Erik 5. med tilnavnet Glipping.

 

Navnet Erik Glipping blev valgt, fordi han havde haft stor tilknytning til Viborg.

 

•Han blev kronet som konge på tinget i Viborg

•22. november 1286 blev han myrdet i Finderup lade

•Blev begravet i Viborg Domkirke

 

Odd Fellow foreningen Erik Glipping blev institueret den 5. marts 2007 på smuk og højtidelig vis af Stor Logen.

 

Fra Stor Logen deltog:

 

 

Broder Stor Sire Hans Pedersen

Broder Stor Sekretær Mogens Lind

Broder Stor Marskal Kurt Rahbek

Broder Distrikts Deputeret Stor Sire Peter Skafte

 

Som foreningens bestyrelse blev følgende installeret:

 

 

Formand: br. Henning Hedeland

Sekretær: br. Henrik Aaskov

Kasserer: br. Bendix Riis

 

Derefter blev følgende udnævnt:

 

 

Inspektør: br. Henrik Jørgensen

Vagt: br. Per Olesen

Kapellan br. Jens Kornum

Organist br. Ernst Hundrup

 

Odd Fellow Foreningen Erik Glipping's segl

Efter institueringen begyndte det store arbejde med at få opfyldt alle betingelser for at få institueret en ny loge samt træffe aftale med loge nr. 39 Sct. Kjeld om fremtidig benyttelse af ordensbygningen m.v.

 

Da 30 brødre havde givet tilsagn om at ville medvirke til at danne en ny loge, blev der indsendt ansøgning om instituering af ny loge til Stor Logen.

 

Det blev meddelt fra Stor Logen, at den nye loge ville blive institueret den 25. april 2009 som broderloge nr. 119, Erik Glipping.

 

De fem stiftere er:

 

br. Henning Hedeland

 

br. Bent P. Larsen

 

br. Ernst Hundrup

 

br. Niels Hagn-Meincke

 

br. Erik Linnemann

 

Som embedsmænd til den nye loge blev følgende valgt:

 

 

Overmester: br. Henning Hedeland

Undermester: br. Henrik Aaskov

Sekretær: br. Mads Salling

Kasserer: br. Per Olesen

Skatmester: br. Bendix Riis

 

Broderloge nr. 119, Erik Glipping's segl