Otto Bache's Maleri

Otto Bache's maleri fra 1882.

 

"Marsk Stig og de sammensvorne rider fra Finderup Lade efter mordet på Erik Klipping på St. Cæcilia nat 1286"

 

 

Til B.S. Ingemanns roman "Erik Menveds barndom", fra 1891 af havde Otto Bache udført illustrationer til kongemordet i Finderup.

Mæcenen brygger J.C. Jacobsen kendte til illustrationerne og bestilte Otto Bache til at udføre historiemaleriet "De sammensvorne" til Frederiksborgmuseet.

 

Bache, der søgte historisk korrekthed i sit maleri, havde ikke mange kilder at støtte sig til, personskildringen og selve sceneriet er kunstnerens valg og komposition, men det omgivende landskab er en gengivelse af egnen omkring Finderup, som Bache besøgte og tegnede skitser af.

 

Han navngav ikke billedets personer, imidlertid er det senere blevet antaget at rytteren på den grå skimmel forrest i billedet skulle være marsk Stig. Ifølge folkeviserne er rytterne udklædte som munke, men i Baches billede ses ikke denne anonymitet, men stormænd til hest bærende ringbrynjer og våben.

 

Bache har formået at skildre kongemordet på en romantisk dramatisk måde, effekten er opnået ved en dyster farveholdning, hvor kun den brændende lade i baggrunden, den gryende sol i horisonten, hesteådslet i venstre nederste billedhalvdel og skimlen forrest med blodstænk lyser op i det nøgne barske efterårstriste blågrå landskab. Scenen viser øjeblikket hvor de sammensvorne er standset i flugten fra mordstedet og betragter den brændende lade, over hvilken der kredser ravne - en ravn varsler kommende død og død, skyld, synd og krig. Den er også et et sindbillede på guddommeligt forsyn. Den sorte ravn har fra oldtiden symboliseret kløgt og er anvendt i heraldikken - Odins ravne Hugin og Munin orienterede Odin om det, der var sket i verden.